World Vision Albania, shpall të hapur fazën për preselektim biznesesh Tender NO-20 FY22 “Blerje mobilje per shkolla” | World Vision Albania

You are here

Postuar: 22/11/2021

Organizata World Vision Albania, bazuar ne aktivitetin e saj në  ndihmë të komuniteteve e shkollave dhe më gjerë, shpall të hapur fazën për preselektim biznesesh të interesuar me aktivitet në fushën e mobiljeve, kryesisht për shkolla : Preselektim Tender NO-20 FY22 me objekt “Blerje mobilje per shkolla”

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të paraqesin:

A-Dokumentat për preselektim :

1. Certifikatë Regjistrimi dhe Informata mbi Biznesin (QKB Historiku)

2. Informacion mbi strukturën e biznesit (plotësoni doc.1 bashkangjitur- formular regjistrim biznesi)

3. Plotësoni Kodin e Sjelljes së Furnizuesit, politikat (doc.2 bashkangjitur WV politikat e biznesit)

 


·        

Afati për pranimin e dokumentave  data 29 Nentor 2021


·        

Aplikimet pas këtij afati nuk do të merren në konsideratë.

  

Mënyra e aplikimit :

• në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org (Të gjithë aplikimet e dërguara në emaile të tjera nuk do të merren në konsideratë)

ose

• me zarf të mbyllur në adresën: World Vision Albania, Rruga "Vëllezërit Manasterli" Ndërtesa 4, Tiranë.

 

Shënime të rëndësishme:

1. Bizneset që plotësojnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar për preselektim do të vlerësohen nga komiteti i prokurimit dhe nëse përmbushin kriteret do të konsiderohen pjesë e listës së bizneseve me të cilët organizata mund të punojë gjithmonë.

2. Kapaciteti i emailit tonë është 32MB, nëse dokumentat e dërguara janë më shumë se ky kapacitet, ju lutem përdorni metoda si zip dokumentat, compress file, google link etj .

3. Cdo aplikim qe nuk dorëzohet në zarf te mbyllur ose në adresën e emailit procurement_albania@wvi.org,  nuk do te pranohet.

4. Cdo aplikim që vjen pas afatit nuk do të konsiderohet.

5. Vetëm për pyetje kontaktoni në adresën e emailit: ardi_avdillari@wvi.org ose nr.cel 0692403629.

8. Fillimi i publikimit për aplikim fillon 22 Nëntor 2021- përfundon 29 Nëntor 2021.

9. Pas kualifikimit në fazën e preselektimit, procedohet më tej me kërkesën për ofertë vetëm me bizneset e kualifikuar.

 

Ju mirëpresim.

 Suksese!

Tungjatjeta.al

 
Jasmina
Shqipëri
Leonora
Shqipëri
Alesia
Shqipëri
Emiljano
Shqipëri
Arjani
Shqipëri
Selma
Shqipëri
Arta
Shqipëri
Fjorida
Librazhd
Elvani
Librazhd
Juliani
Librazhd
Marigleni
Shqipëri
Altin
Shqipëri
Ardiani
Shqipëri
Soni
Shqipëri
Donaldi
Shqipëri
Bruna
Shqipëri
Gabriela
Shqipëri
Irena
Shqipëri
Klajdi
Shqipëri
Oligerta
Shqipëri
Emanueli
Shqipëri
Sara
Shqipëri
Ana
Shqipëri

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Na Kontaktoni

Shqipëri
  • Rruga “Vëllezërit Manastirli”, Ndërtesa nr. 4,
    P.O.Box 1725, Tirana, Albania
  • Tel: +355 4 2419601
  • Email: tirana@wvi.org

empty

Na Ndiqni