World Vision Albania po kërkon të prekualifikojë ofrues shërbimi /agjenci që mund të ofrojnë shërbimet e tyre në fushën e agjencive të udhëtimit.

You are here

Postuar: 26/05/2022

Tender NO139 FY22: "Prekualifikimi i ofruesve të shërbimit që operojnë në fushën e agjencive të udhëtimit.  

 

World Vision Albania po kërkon të prekualifikojë ofrues shërbimi /agjenci që  mund të ofrojnë shërbimet e tyre në fushën e agjensive të udhëtimit duke ofruar zgjidhjen  më të mirë kosto- eficence me cilësi të lartë dhe qëndrueshmëri. 

Ofruesit e shërbimit që do të kalojnë me sukses këtë fazë do të kontaktohen për të dërguar formën e ofertës për çmime dhe do të jenë ofruesit e shërbimit potencial që mund të kontraktohen me kontratë 3 vjeçare me të drejtë rinovimi për 2 vjet të tjera bazuar në performancë. 

Për këto arsye WVA fton të gjitha subjektet potenciale që të dorëzojnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar për procesin e prekualifikimit:

1. Sigurimi i një kopjeje të vërtetuar të regjistrimit të biznesit;

2. Dhënia e një kopjeje të certifikatës së regjistrimit dhe licencave (NIPT/Licencat);

3. Plotësimi dhe nënshkrimi i formularit bashkëngjitur "Kodi i sjelljes" (bashkëngjitur);

4 Plotësimi dhe nënshkrimi i formularit bashkëlidhur formulari "Formulari i Regjistrimit të Biznesit" (bashkëngjitur).

 

Aplikimet duhet të dorëzohen:

1 - Vetëm me e-mail në këtë adresë:  procurement_albania@wvi.org

2 - brenda afatit 06 qershor 2022

 

Suksese!

 

***

 

TENDER NO-139 FY22 "Invitation for prequalification for Travel Agency Services".

 

World Vision Albania is seeking suppliers that can offer the most cost-efficient solution with a high quality of performance and sustainability in the area of travel services. 

The successful preselected supplier shall be contacted to submit a Request for prices (RFP) and with the aim to be contracted for an initial period of three (3) years, and renewable thereafter for another two (2) years, subject to the satisfactory evaluation of performance.

For this reason, WVA invites all potential entities to submit all documentation required for the preselection process:

1. Providing a certified copy of business registration;

2. Providing a copy of the registration certificate and licenses (NIPT/Licenses);

3. Agree and sign the "Code of conduct: (attached);

4 Submit the supplier registration template" form (attached).

 

Applications should be submitted:

1 - Only via e-mail at this address: procurement_albania@wvi.org

2 - within the deadline 06 June 2022

Tungjatjeta.al

 
Oligerta
Shqipëri
Leonora
Shqipëri
Arta
Shqipëri
Emanueli
Shqipëri
Irena
Shqipëri
Elvani
Librazhd
Gabriela
Shqipëri
Arjani
Shqipëri
Emiljano
Shqipëri
Marigleni
Shqipëri
Klajdi
Shqipëri
Juliani
Librazhd
Alesia
Shqipëri
Selma
Shqipëri
Fjorida
Librazhd
Sara
Shqipëri
Donaldi
Shqipëri
Soni
Shqipëri
Bruna
Shqipëri
Altin
Shqipëri
Ardiani
Shqipëri
Ana
Shqipëri
Jasmina
Shqipëri

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Na Kontaktoni

Shqipëri
  • Rruga “Vëllezërit Manastirli”, Ndërtesa nr. 4,
    P.O.Box 1725, Tirana, Albania
  • Tel: +355 4 2419601
  • Email: worldvisionalbania@wvi.org

empty

Na Ndiqni