Lehtësimi i Biznesit

Lehtësimi i Biznesit

You are here

Modeli i Lehtësimit të Biznesit

Lehtësimi i Biznesit është një model i zhvillimit ekonomik, i ndërtuar për të përmirësuar mirëqenien e fëmijeve nga familjet e varfëra, duke ndihmuar prindërit dhe kujdestarët për të rritur të ardhurat e familjes, përmes zhvillimit të bizneseve të vogla, fitimprurëse dhe të qëndrueshme (zakonisht mikro-ndërmarrje). Ky projekt është duke u zbatuar në tre Programe Zhvillimi të WV Shqiperi; në Korçë, Kurbin,  dhe Librazhd.

Projekti ka filluar në vitin 2014 në Kurbin dhe Librazhd, duke u ndjekur nga fillimi i punës në Korçë, në Prill 2015.

Qëllimet e Projektit të Lehtësimit të Biznesit janë:

 • Rritja e qëndrueshme e të ardhurave dhe burimeve në komunitetin e synuar, veçanërisht familjeve qe janë më të varfra
 • Rritja e vlerës së produkteve dhe shërbimeve në zonën e synuar si rezultat i bizneseve te reja, bizneseve të zgjeruara dhe rritjes së diversitetit të biznesit
 • Rritje të mundësive të punësimit në zonën e synuar si rezultat i bizneseve të reja dhe bizneseve të zgjeruara
 • Njohuri të zgjeruara të komunitetit, aftësi dhe përvojë në zhvillimin ekonomik, zhvillimin e biznesit dhe gjenerimin e të ardhurave, që kontribuon në mirëqënien dhe stabilitetin e familjes
 • Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm biznesi - një mjedis që e bën më të lehtë për anëtarët e komunitetit të fillojnë ose zgjerojnë një biznes
 • Rritja e rrjeteve dhe partneriteteve midis aktorëve të zhvillimit ekonomik
 • Përmirësimi i kapitalit social për zhvillimin ekonomik të komunitetit të synuar (nëpërmjet aktiviteteve te Këshillit të Biznesit, e që përfshin rrjetëzimin, partneritetet dhe sjelljen së bashku të anëtarëve të komunitetit)
 • Ndryshimi i mentalitetit të komunitetit; rritja e shpresës, orientimi për të ardhmen, dinjiteti, besimi, vetë-efikasiteti, efikasiteti kolektiv dhe qëndrimet që çojnë në zhvillimin e biznesit (nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve te Këshillit të Biznesit dhe bizneseve individuale, nga Lehtësuesi i Biznesit).

 

Projekti i Lehtësimit të Biznesit i përgjigjet dy pengesave kryesore me të cilat ballafaqohen sipërmarrësit:

 1. Barrierat e brendshme, që lidhen me mungesën e kompetencave të një individi për të filluar/drejtuar një biznes; dhe
 2. Barrierat e jashtme që lidhen me mjedisin e biznesit lokal, në të cilin ata dhe të gjitha bizneset veprojnë.

Kjo bëhet përmes tre ndërhyrjeve kryesore:

 • Mbështetja e nje grupi të pronarëve të biznesit (zakonisht i quajtur Këshilli Komunitar i Biznesit), për të krijuar bashkarisht një mjedis më të favorshëm për biznesin lokal;
 • Trajnimi i pronarëve të bizneseve për të ndërtuar kompetencat e tyre të biznesit (p.sh. aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet në menaxhimin e sipërmarrjes së tyre).
 • Trajnimi i pronarëve të bizneseve në zbatimin e kompetencave të tyre të menaxhimit të biznesit dhe qasja në rrjetet prodhuese dhe burime shtesë.

Fuqia e qasjes së modelit të Lehtësimit të Biznesit, qëndron në kombinimin e këtyre tre komponentëve.

Progresi

Aktualisht, në të tre zonat ku World Vision zbaton projektin, mbështetet krijimi dhe fuqizimi i Këshillit Komunitar të Biznesit. Kjo është një formë organizimi për biznesin lokal, që ka si qëllim analizimin e situatës së biznesit (problemet dhe mundësitë) dhe gjenerimin e zgjidhjeve për përmirësim. Zgjidhjet mund të jenë ndërhyrje të drejtpërdrejta fizike në përmirësimin e infrastrukturës, teknologjisë dhe kapaciteteve të biznesit, ose advokim ndaj vendimmarrësve. Këshillat Komunitarë kanë zhvilluar planet e tyre dhe po mbështetin në mënyre aktive zbatimin e këtyre planeve në terren.

Bizneset e synuara në të tre rajonet janë kryesisht në bujqesi, pasi ky sektor perfaqëson gati 90% të aktivitetit ekonomik të këtyre zonave.


Në Korçë:

Referuar të dhënave deri në prill të vitit 2017, projekti ka pasur nje ndikim të rëndësishëm tek anëtarët e komunitetit dhe bizneset.

Projekti është angazhuar me sukses në të shtatë fushat e ndërhyrjeve, të shtjelluara më poshtë.

1. Qasja në sherbimet e zhvillimit të biznesit:
344 pronarë biznesi (189 gra dhe 155 burra) kanë përmirësuar njohuritë e tyre mbi menaxhimin e biznesit përmes programit të trajnimit.

2. Mundësimi i sistemit Legjislativ dhe Rregullator
168 biznese (67 gra dhe 101 burra) janë regjistruar zyrtarisht me mbështetjen e projektit

3. Inputet dhe Furnizimet:
Nisma e advokimit të Këshillit të Biznesit të Komunitetit e ka ndikuar Bashkinë që të rritë buxhetin vjetor për bujqësinë në më shumë se 50% krahasuar me vitin e kaluar (rreth 30,000 dollarë). Ndikimi i pritur i investimit të planifikuar do të përmirësojë sistemet e ujitjes dhe të kullimit për një total prej 5,681 ha tokë.

4. Infrastrukturë, Transport, Telekomunikacion dhe Shërbime:
128 biznese janë përkrahur drejtpersëdrejti për të përmirësuar teknologjinë bujqesore dhe blegtorale

5. Financat dhe shërbimet financiare:
128 biznese i referohen institucioneve financiare dhe 19 prej tyre janë kualifikuar për kredi dhe kanë investuar në zhvillimin e biznesit.

6. Informacion për Tregjet dhe Shitjet:
Promovohen dhe mbështeten 12 rrjete biznesi me pjesëmarrjen e 162 pronarëve të bizneseve

7. Kultura dhe Administrimi i biznesit:
Te gjitha bizneset e synuara janë mbështetur për të aplikuar njohuritë e fituara përmes programit të ndërtimit të kapaciteteve, veçanërisht metodologjisë të praktikimit (coaching). Pronarët e bizneseve janë shumë më të motivuar dhe kanë rritur ndjeshëm të kuptuarit mbi rëndësinë dhe përfitimin e zhvillimit të biznesit të tyre.


Në Kurbin:

Këshilli lokal i biznesit është themeluar, funksionon ka hartuar planin e vet të punës, për përmirësimin e ambientit të biznesit vendas.

96 familje janë duke përfituar nga nismat e para të filluara tashmë, në funksion të përmirësimit të infrastrukturës dhe teknologjisë.


Në Librazhd:

235 pronarë biznesi (25 gra dhe 210 burra) kanë përmirësuar njohuritë e tyre për menaxhimin e biznesit përmes programit të trajnimit.

Më shumë se 200 biznese janë mbështetur drejtpërdrejt për të përmirësuar bujqësinë dhe teknologjinë në bujqësi dhe blegtori.

Përmes negociatave të Këshillit të Biznesit, Bashkia për herë të parë ka caktuar personel specifik për mbështetjen e sektorit të Zhvillimit Ekonomik.

Tungjatjeta.al

 
Jasmina, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Sindroma Rett, një sëmundje e rrallë gjenetike që e bën të sëmurin të humbasë të folurën, oreksin, përdorimin e duarve dhe shumë

Altin, 3 vjeç
Shqipëri

Altini e takojmë në oborrin e shtëpisë… Në muajin Shkurt ai bën 3 vjeç… Ka një buzëqeshje të ëmbël dhe kur qesh sytë e tij të mëdhej i nd

Klajdi, 11 vjeç
Shqipëri

I diagnostifikuar me Paralizë Cerebrale/Paraplegji.  Me 400 lekë në muaj do mund të marrë seanca fizioterapie për të përmirësuar lëvizjet

Emanueli, 4 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Sindroma WEST (Encefalopati Epileptogjene). Me 400 lekë në muaj, ai do të mësojë të qëndrojë ulur

Selma, 4 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
Me 400 leke në muaj ajo do të fillojë të lëvizë dhe të artikulojë fjalët e para.

 

Leonora, 16 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Epilepsi e gjeneralizuar. Ka nevojë për seanca logopedie.

Oligerta, 14 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Ajo nuk flet, nuk reagon ndaj asgjëje, nuk lëviz asnjë gjymtyrë.

Emiljano, 2 vjeç
Shqipëri

Vuan nga Paraliza Cerebrale. Me 400 lekë në muaj, ai do të mund të ecë.

Arta, 7 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga paraliza cerebrale. Nuk mund të qëndrojë në këmbë për nje kohë të gjatë.

Ana, 15 vjeçe
Shqipëri

Diagnostikuar me Paralizë Cerebrale. Nuk mund te ecë dhe të flasë. Me 400 lekë në muaj do të marrë ndihmë te specializuar!

Ardiani, 8 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Me 400 lekë në muaj do të mund të ndjekë një plan individual zhillimi, me ekip të specializuar!

Soni, 11 vjeç
Shqipëri

Sara, 6 vjeçe
Shqipëri

Sara vuan nga Paraliza Cerebrle
​Me 400 lekë në muaj ajo do të marrë fizioterapi dhe do të ndiejë më pak dhimbje trupi.

Donaldi, 10 vjeç
Shqipëri

Gabriela, 15 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit.
“Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të mësoj gërmat e alfabetit".

Juliani, 12 vjeç
Librazhd

Ai ka probleme me shikimin.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mund të shikoj më mirë".

Alesia, 9 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga Spina bifida/Paraplegji.
"Me 400 lekë në muaj, unë do të mundem të shkoj në shkollë me makinë."

Elvani, 8 vjeç
Librazhd

Diagnostikuar me autizëm. Me 400 lekë në muaj, do të bëhet e mundur të marrë shërbimet e nevojshme mjekësore!

Marigleni, 9-vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për seanca logopedie.

Irena, 10 vjeçe
Shqipëri

Vuan nga autizmi. Ka nevojë për trajtim të specializuar.

Arjani, 15 vjeç
Shqipëri

Vuan nga autizmi fëminor. Ka nevojë për shërbime logopodie.

Fjorida, 11 vjeçe
Librazhd

Vuan nga ischemia cerebrale e avancuar.
Me 400 lekë në muaj ajo do të mund fillojë të flasë më qartë.

Bruna, 7 vjeçe
Shqipëri

 Diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit.

Twitter Feed

 

Facebook Feed

 

Lajme

Anastasin e takojmë në magazinën e tij që ka ngritur prej vitesh, me mund e me djersë.

23-04-21

Ullinjtë janë rrënjët dhe e ardhmja e familjes së Ndues fermerit nga Kurbini dhe njihet në fshatin e tij pasi prej vitesh kujdeset për 500 rrënjë ullinj, së bashku me familjen.

16-04-21

Historia e familjes Balla ngjan me përrallën e moçme të përcjellë ndër breza me mesazhin kryesor: "Nëse punon tokën, aty do gjesh pasurinë e të parëve."

15-01-21

Pas kursit të parukerisë, mu desh të trokisja në çdo derë për të gjetur punë, por nuk ishte e lehtë, jam përballur më paragjykime, sfida të ndryshme por kam këmbëngulur shu

09-12-20

Më parë vadisnim vetëm kur komshinjtë mbaronin me tokat e tyre dhe na e jepnin pompën borxh ne të tjerëve që nuk kishim.

16-09-20

Në fshatin tim nuk ka furrë buke, ndaj dhe un mendova të hap një të tillë pasi vite më parë kam punuar si furrxhi dhe mendoj se di ta menaxhoj mirë si biznes,”- kështu

31-08-20

Një kanal vaditës rreth 1 km i gjatë ka mundësuar furnizimin me ujë për 20 familje në fshatin Kuturman të Librazhdit, duke kthyer tek banorët shpresën për më shumë prodhime në t

27-08-20

Me anë të bletëve ne mund të ndihmojnë familjen, sepse angazhohemi të gjithë dhe kështu mund të sigurojmë diçka për familjen tonë.

30-07-20

 “Pavarësisht vështirësive familja duhet të mbahet fort, mbi baza të forta në mënyrë që të ecë përpara për të realizuar ëndrrën dhe shpresën për një të ardhme më të mirë,”- kësh

10-07-20

“Një grua e angazhuar edhe përtej shtëpisë është një vlerë e shtuar për familjen shqiptare, pasi bashkimi i forcave burrë dhe grua është e vetmja mënyrë për të përballuar vështi

07-07-20

Pages

Jetë në plotësi për çdo fëmijë

Ne punojmë në mbi 

179

komunitete

8

zona të Shqipërisë
përmes programeve

19

Bashki
përmes programeve dhe projekteve

me mbi 60,000

fëmijë

Ne punojmë në

2

Komuna

22

Komunitete

Na Kontaktoni

Shqipëri
 • Rruga “Skënderbej”, Ndërtesa Gurten,
  Kati 2, Tirana, Albania
 • Email: tirana@wvi.org
Kosovë
 • Rruga "Lorenc Antoni|, Nr.38, 10000 Prishtinë, Kosovë
 • Tel: +381 (0)38 221 812

Na Ndiqni